Cow/cattle/red-meat within the sterilization or pasteurization process

Pastörizasyon ve sterilizasyon prosesi hayvan yan ürünleri gibi eş ürünleri işler. Mavitec hayvan yan ürünlerini geri dönüştürmede uzmandır. Daha fazla bilgi edinmek için hayvansal yan ürünleri işlemeye tahsis edilmiş  İcra bölümü internet adresimizi ziyaret ediniz. www.Mavitecrendering.com.

Pastörizasyon
Pastörizasyon prosesi gıda içerisinde bakteri üremesinin neden olduğu bozulmayı yavaşlatır. Pastörizasyon ile gıda içerisinde tüm mikroorganizmaların öldürülmesi amaçlanmaz. Sadece adedi azaltır ve böylece hastalığa neden olma ihtimalleri azalır.
Pastörizasyon hakkında daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Sterilizasyon
Sterilizasyon prosesi  bulaşıcı ajanlar dahil her türlü mikrobiyal yaşamı öldürür. Bizim sterilizasyon sistemimiz organik malzeme ve/veya gübreyi sterilize ederek kullanılacak hale getirir. Bu 133 C sıcaklıkta 2.8 bar altında 20 dakika süre ile gerçekleştirilir.  Tüm bunlar Yönetmelik EC No 1069/2009 ile uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Sterilizasyon hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.